Klinikk for stressmedisin, klinikksjef dr.med. Bjarte Stubhaug.


Klinikken er del av Helse Vest si spesialisthelseteneste, og tar imot pasientar tilvist frå lege eller spesialistavdeling. Pasientar betaler vanleg eigendel, og får dekka reise- og opphaldsutgifter etter vanlege satsar.

Klinikken har poliklinikk-kontor ved Albatross-senteret, Sveio, Frihamsenteret i Skånevik, og på Fitjar.


Klinisk tilbud:

Pasientar som blir tilvist av lege får tilbud om konsultasjon for utgreiing og diagnostikk, samt vurdering av behandlingsmotivasjon.

Behandling kan vere individuell eller i gruppe, der både samtaleterapi, mestringsprogram og medisinsk behandling kan vere aktuelt.
Gruppebehandling i grupper på 8, med intensive behandlingsprogram over 4 dagar. Våre behandlingsprogram er utarbeidd spesielt for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME, samt stressmedisinske helseplager og mestringssvikt.


Intensivt behandlingsprogram CFS/ME:

Gruppebasert, 8 deltakarar, 4 dagar.

Undervisning: stressmedisin, stress og aktivering

Stressmestring, oppmerksomhetstrening (OT), mindfulness.

Kognitiv mestringsterapi, symptom- og funksjonsbedring

Positiv psykologisk terapi, skriveøvingar.

Fysisk aktivitet (turgåing) med integrert oppmerksomhetstrening.


Alt klinisk arbeid er integrert med forskningsstudier for å auke kunnskapen om CFS/ME og studere effekt av systematisk behandling.


Meir om CFS/ME, behandling, forskning, litteratur og kart:

www.stubhaug.no

www.stressmedisin.us 

Klinikk for stressmedisin
Albatross senter, Sveio
Frihamnsenteret, Skånevik

Klinikk for stressmedisin Fitjar

FAGLEG PROFIL:

Stressmedisin,
stressmedisinske helseplager.

Søvnforstyrrelser.

Krisepsykiatri og PTSD

Allmennpsykiatri


Spisskompetanse:
Kronisk utmattingssyndrom, CFS/ ME;
diagnostikk og behandling.


Klinisk forskning:

Behandlingseffekt av intensive behandlingsprogram for CFS/ME,
transdiagnostiske studier


Kontaktinfo:

post@frihamnsenteret.no
Tlf 5377 1400

Post: postboks 24, 5594 Skånevik